دستهایت
هنور
در " چگونه " می دوند
بازوانم
هنوز
در " چرا "
حوض لحظه
در حوالی سئوال کوچکی
گلوی آفتاب را
پر از بهانه می کند.
دستهای تو
و
بازوان من
هنوز خالـــــــــــــی اند .

/ 0 نظر / 15 بازدید