چه ساده باد می برد تو را
چه ساده برف می دود
به روی گونه های سرخ
گونه ها
چه ساده سرد می شوند.
میان آن خطوط سبز مهربان
چه ساده نقطه ای سیاه
خلوت شکوفه را خراب می کند
و
شادی ام چقدر کاغذیست
سست
مثل باد , مثل برف
مثل نقطه ای سیاه
در میان شاخه ها .

/ 0 نظر / 3 بازدید