غروب دلگیر است
وقتی که آ سمان
مقهور پرنده نمی شود
و
شب کابوس است
آنجا که ابر ها
قصه های پریشان می گویند
ای کاش !
در زمینه ی مرسوم
زمین بغض خویش را نمی خورد
وقتی که آبها به سراغ ریشه ها نمی روند
وقتی که دستهای تو
شبنم را از گونه های باغچه می دزدد.

/ 0 نظر / 14 بازدید