زمین زیر جکمه های قانون
شخم می خورد
رفتار قیرگون خیابانها
شقابق را
مترود اعلام می کند.
شمشیر برهنه
میان شاخ و آشیانه فرود می آید
و بره های اندیشه
شهوانی ترین قربانیان اند
که با کوچ نخستین زن آغاز شد
تا مرد را بیاموزد.

/ 0 نظر / 13 بازدید