************

خواب زرد کشتزار را
گنجشکها ی چشم تو می رانند
و
اضطراب مترسکها پا بر جاست
در مسیر بادها گرم
گله های شقایق
در امتداد چمن زار می دوند
روی تپه های مه آلود
نان گرم می پزند
جائی که
اضطراب مترسکها
پا بر جاست .

/ 0 نظر / 14 بازدید