تنگ است راه حوصله
تنگ است , ای عزیز
می ترسم
عاقبت
باران ناتمام
سیلی به پا کند
باید
شبانه خورشید کوچکی بدوزم
روی لحاف خویش .

/ 0 نظر / 10 بازدید