بگذار هر کسی
که از کنار رود جنونم
عبور می کند
بشوید
گردو غبار صورت خود را
یا از کنار مزرعه
وقتی
که می رود
گلایه ی سبزی
درو کند
بگذار باد سرخ بیاید
و شعر های مرا شعله ور کند .

/ 0 نظر / 14 بازدید