***************

با لبخند بر افراشته
می آ ئـــــــــــــــــــی
و
روی شانه های صبورت
ازدحام آشیانه ی پرندگان مهاجـــــــــــــر
هوا
هـــــــــــــــوای
زیستن است .

/ 0 نظر / 12 بازدید