به تو می ماند عشق
تو که در تنگ ترین کوچه ی دل تنگی ها
دشت گسترده ی چشمانت را
هدیه کردی
به شقایقها ی باور من
به گلیمی که پس از باران و برگ و تگرگ
هفت رنگ غزل ناب تن اش
بوم نقاشی دستانم بود
با قلم موی نگاه تو
که چشمانم بود
صورت سبزه ی تنهائی را
غرق در حیرت یک لحظه تماشا دیدم.
به تو می ماند عشق
تو که با سبز ترین تنهائی
سبد خالی دستانم را پر کردی.....
به تو..... می ماند عشق

/ 0 نظر / 6 بازدید