خاک را به اندازه
با نیاز های کوچک خود شخم می زنی
به اندازه , آب و دانه می دهی
به اندازه , نان گرم می خوری
و
به اندازه
باز هم
گرسنه ای!
اما
من:
تنها ترین گرسنه ی این مرز کوچکم
که دلش نانی می خواهد
با وسعت تنور جهان .

/ 0 نظر / 13 بازدید