عین سکوت
که نه می خندد و نه می خواند
بی صدا
گریه هایت را ورق می زنی و
راه می روی
تنهائی , طولانی ترین کوچه ی جهان است
راه می روی و
تاریکی بر شانه هایت کشیده می شود
لبهایت را اندوه می خشکاند
راستی !!!
گوش کن :
اگر دلت را با خود نبرده باشی
حتما راه را گم می کنی!
مثل من
که تو را ......

/ 0 نظر / 13 بازدید