چهار فصل را می گشایم
به بازوانم نمی رسی
به صدایت می پیچم
شعرم نمی شوی
تن , به تندیس کدام خیال سپرده ای ؟
کوزه ی نامت
با کدام چشمه شیرین می شود !؟

/ 0 نظر / 11 بازدید