می خواهم
بر گردم به آغوشت
به چشمان کبوتر خیزت
از دو سالگی ام که رام دستهای تو بود
تا اینک
که رام جهان شده ام
همیشه
می خواهم بر گردم
به آغوش شرجی ات
تا جیر جیر کها بخوانند
تا تو بخوانی و
من هنوز
به پایان قصه نرسیده
خواب بروم .

/ 0 نظر / 14 بازدید