آه عریانم کن
راز زیبای عجیبی امشب
نغمه ی گنگ دراعماقم را
می تکاند در باد
راز وارونگی و رازسفر
راز پرواز
فراسوی ازل
لحظه ای بین دو آغاز
و
مرزی بی نام
طول این فاصله را
خواهم رفت ......

/ 0 نظر / 15 بازدید