مکثی کوتاه برای سنگ ها، دومین مجموعه شعر سارا محمدی اردهالی: #مینو_نصرت

مکثی کوتاه برای سنگ ها، دومین مجموعه شعر سارا محمدی اردهالی   برای سنگ ها دومین مجموعه شعر سارا محمدی اردهالی است. این دفتر ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 44 بازدید

نگاه #علیرضا_عباسی به مجموعه شعر «برهوت کاهی رنگ» #مینو_نصرت

نگاهی به مجموعه شعر (( برهوت کاهی رنگ ))مینو نصرت   علیرضا عباسی " یکدیگری "                                     مجموعه شعر ((برهوت کاهی رنگ)) متشکل از 153 ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 28 بازدید
آذر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
آبان 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
102 پست