فرخ‌زادها به روایت پوران» «آغاز فصل سرد» مینو صابری minoo.saberi@radiozamaneh.com این‌روزها خانم پوران فرخ‌زاد در غم از دست دادن خواهرش «گلوریا» به سوگ ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 24 بازدید
به روایت شهرنوش پارسی‌پور ـ شماره ۱۵۱ «برهوت کاهی رنگ» شهرنوش پارسی‌پور http://www.shahrnushparsipur.com مینو نصرت، متولد ۱۳۴۰ شاعر با ذوقی ست که می‌داند با ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 21 بازدید
نگاهی به مجموعه شعر (( برهوت کاهی رنگ ))مینو نصرت   علیرضا عباسی " یکدیگری "                                     مجموعه شعر ((برهوت کاهی رنگ)) متشکل ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید
آذر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
آبان 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
102 پست